Aktuelt

ÅpenhetslovenJohn Dahle Skipshandel er nå i en prosess der vi ser hvordan vi kan tilpasse vårt eksisterende styringssystem for etterlevelse av Åpenhetsloven. Vi fokuserer i første omgang å etablere roller og ansvar internt, samt utføre aktsomhetsvurderinger av vår leverandørkjede. Målet vårt er at vi i løpet av høsten kan være et ledd som kan gjøre en forskjell for menneskers rettigheter i verden.