Strømpriser nå og dagens Strømpriser time for time | minspotpris.noMinSpotpris

Aktuelt

ÅpenhetslovenJohn Dahle Skipshandel er nå i en prosess der vi tilpasser vårt eksisterende styringssystem i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Vi fokuserer i første omgang på å etablere roller og ansvar internt, samt utarbeide en tiltaksplan for høsten. En sentral del av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger vil være å kontinuerlig kartlegge vår leverandørkjede for å prioritere arbeidet med å forebygge, redusere og utbedre eventuell negativ påvirkning på menneskerettigheter.

John Dahle Skipshandel vil rapportere årlig på status og tiltak i henhold til Åpenhetsloven i vår årsrapport.

Ved forespørsler utover dette kan du kontakte Steffen Bærheim på E-post SB@John-Dahle.no

 
.