Strømpriser nå og dagens Strømpriser time for time | minspotpris.noMinSpotpris

Litt historikk

/johndahle/images/svgold.jpg

Med 2500 kroner hver i aksjekapital gikk John Lie Dahle og Torstein Nygaard i kompaniskap og startet "Nygaard og Dahle" 1. januar 1915. Butikken i Breigaten hadde et bredt vareutvalg, blant annet fiskeutstyr, tauverk, maling og kolonialvarer. Butikken gikk godt, og etter to år fikk firmaet tilbud om å kjøpe Verksgaten 14a. De to kompanjongene slo til, men det blir sagt at den første uken etter overtakelsen sto den ene ansatte, Helga Helganes og speidet etter kundene uten at noen kom innom.

Etter noen år trakk Torstein Nygaard seg ut av selskapet og John Lie Dahle overtok, og fra 1945 endret selskapet navn til John Dahle Skipshandel. John Lie Dahles sønner, John Dahle jr., og Magne Dahle, startet sine karrierer i selskapet på førtitallet.

John Lie Dahle hadde tidligere giftet seg inn i Østbø-familien, som også Smedvigfamilien har røtter fra. Leveransene av proviant, maling og dekksutstyr til Smedvig sine båter, skulle vise seg å bli en viktig inntektskilde for John Dahle Skipshandel i årene som fulgte. Etterkrigstiden ga også gode vilkår for brislingfisket, og John Dahle Skipshandel ble en stor leverandør av not, fiskeredskaper og proviant til fiskeflåten. Selskapet vokste, og etter hvert ble også Verksgaten 12a kjøpt og tatt i bruk.

John Dahle Skipshandel fikk også en avtale med Esso, og installerte oljetank på Grasholmen. Selskapet investerte også i en mindre tankbåt som leverte drivstoff til lokalbåtene innover i Ryfylke. 

Etter hvert ble tidene dårlige for fiskerne, og mang en gang måtte en vente til fisket var overstått før fiskerne kunne betale for seg. De fleste betalte som avtalt, men enkelte av pantegjenstandene i hyllene kunne bli liggende i flere år før gjelden ble gjort opp. 

I 1958 ble firmaet spurt om det kunne tenke seg å prøve noe nytt, nemlig pressing av wirelåser. Det ble da besluttet å gå til innkjøp av wirepresse og nødvendig tilbehør, og John Dahle Skipshandel ble ett av de første selskapene i Norge som kunne presse wire, så vidt slått på målstreken av et selskap i Oslo som fikk pressen sin på plass 14 dager tidligere. Investeringen i en 300 tonns presse til 36200 kroner viste seg senere å være en sentral suksessfaktor for selskapet.

John og Magne Dahle sitt søskenbarn, Torolf Smedvig, tipset på midten av 60-tallet firmaet om at oljealderen var på vei, og Bjørn Dahle, Magne Dahles eldste sønn, skal ha vært en av de første i "byen" som satte sine ben om bord på en oljeplattform.

En ny tid var i emning. De amerikanske oljearbeiderne krevde god service og amerikanske varer, og merker som Crosby, Rust Oleum (maling) ble sammen med produkter som dopekoster et symbol på den amerikanske innflytelsen på de lokale leverandørene. De norske wireprodusentene var ikke helt forberedt på de utfordringene oljesektoren medførte, og resultatet ble at John Dahle Skipshandel importerte både wire og andre varer fra USA og det øvrige Europa. Den store veksten i denne perioden gjorde det nødvendig å øke produksjons- og lagringskapasiteten, og selskapet leide lokaler på baseområdet ved Strømsteinen.

Sytti- og åttitallet var tiår med store endringer for John Dahle Skipshandel. John Dahle dy. gjorde sin entrè i selskapet i mai 1972. Farfaren og grunnlegger John Lie Dahle døde i april 1975, mens han fremdeles var aktiv i selskapet. Året etter ble selskapet gjort om til aksjeselskap med 50% av aksjene fordelt på hver av John Dahle jr. og Magne Dahle sine familier.

Rundt 1980 leide John Dahle Skipshandel AS lokalene i verksgaten 32, og etter hvert også i nabobygget Verksgaten 30. Det ene bygget ble brukt til blant annet pressing av wire, mens det andre i hovedsak fungerte som lager.

I 1986 trakk John Dahle jr. seg ut av driften, mens hans, sønn Jan Wilhelm Dahle overtok driften av selskapet sammen med John Dahle dy., og ble værende i ca. 10 år. John Dahle jr. fortsatte som styreformann til sin død i 1990, mens Magne Dahle fortsatte aktivt i driften frem til sin død i 1987. 

Frem til 1996 drev John Dahle dy. og Jan Wilhelm Dahle selskapet sammen, hvoretter selskapet 31.12.1996 ble delt i John Dahle AS, som skulle drive den offshorerettede aktiviteten videre i Lervig, og i John Dahle Skipshandel AS som holdt til i lokalene i Verksgaten. John Dahle dy. var daglig leder for John Dahle AS, mens Karsten Christensen var ansvarlig for driften i John Dahle Skipshandel AS. 

I mellomtiden, på begynnelsen av nittitallet, ble det bestemt at det skulle satses på et helt nytt felt, nemlig fallsikring. Firmaet Klyde Consultance ble kjøpt, og med basis i dette har John Dahle Skipshandel AS utviklet seg til å bli en av Europas ledende aktører innen kontroll av fallsikringsutstyr.

I 1998 kjøpte John Dahle AS mer tidsriktige lokaler i Plattformveien 6, mens "skipshandelen" fortsatte driften i Verksgaten, med butikkdrift og anskaffelser til skip som sin hovedaktivitet.

I 2000 ble butikken lagt ned og John Dahle Skipshandel AS flyttet ut til søsterselskapet sine lokaler i Plattformveien 6. Samtidig ble all drift lagt inn under John Dahle Skipshandel AS, mens John Dahle AS heretter har hatt en rolle som holdingselskap.

John Dahle Skipshandel har etter årtusenskiftet opplevd en svært sterk vekst. Selskapet sysselsetter i 2016 33 dyktige medarbeidere, som med en bredt sammensatt kompetanse har bidratt til å gjøre selskapet solid og fremtidsrettet. I 2000 ble Jan Christian Bernhardt ansatt som markeds- og kvalitetsikringssansvarlig, og fem år senere, i mai 2005 overtok han som administrerende direktør i selskapet. Gjennom generasjoner har kunnskap og interesser godt i arv, og foruten John Dahle dy., er også hans to sønner, John Einar- og Eirik Dahle aktive i selskapet i dag.
 
I februar 2014 flyttet selskapet inn i nye lokaler i Risavika i Sola kommune. En ny æra er i gang.

 
.