Strømpriser nå og dagens Strømpriser time for time | minspotpris.noMinSpotpris

Bred kompetanse innen lastsikring og løfteoperasjoner - militært og sivilt

/johndahle/images/luftvernartilleribataljonen.jpg
Bred kompetanse innen lastsikring og løfteoperasjoner - militært og sivilt

John Dahle Skipshandel AS kan vise til lang erfaring med utvikling av systemer, metoder og produkter innenfor lastsikring og løfteoperasjoner, med militære krav. Vi jobber med Forsvaret, Forsvarsindustrien og energi- og transportsektoren.

Med oppkjøpet av Vidum Systems AS våren 2021 fikk John Dahle Skipshandel høy kompetanse innen leveranser til Forsvaret og forsvarsindustrien. Vi kan dermed vise til aktiv deltagelse i utviklingen av systemer, produkter og nye løsninger innenfor lastsikring og løfteoperasjoner både for Forsvaret og forsvarsindustrien, men også for energi- og transportsektoren.

John Dahle Skipshandel AS er underleverandør til nasjonale og internasjonale produsenter av militært utstyr.

Rammeavtaler med Forsvaret I 2021/2022 inngikk John Dahle Skipshandel AS to langsiktige rammeavtaler med Forsvaret. Disse avtalene innebærer:

1) Lastsikrings- og bergingsutstyr Rammeavtale som møter Forsvarets behov for lastsikrings- og bergingsutstyr til bruk på kjøretøy, hengere og annet utstyr der dette er påkrevd.

2) Programvare, LADOC Rammeavtale for utvikling og drift av lastsikringsprogrammet, utarbeidelse og oppdatering av Forsvarets tekniske spesifikasjoner for lastsikrings-, bergings- og løfteutstyr. John Dahle Skipshandel har også ansvar for beskrivelse av lastsikringsmetoder på Forsvarets laster og lastbærere.

LADOC er et lastsikringsprogram som ble utviklet i samarbeid med Forsvaret. All informasjon om lastsikring i Forsvaret – uavhengig av transportmetode - er samlet i LADOC. I programmet finnes dokumentasjon, sertifisering av laster og lastsikringsmetoder, samt komplett oversikt over relevant lover, regelverk, standarder, STANAGer, krav og bestemmelser om sikring av last.

LADOC bygger både på europeiske, norske sivile og Forsvarets standarder, NATO standarder, krav og bestemmelser om lastsikring. Første versjon ble tatt i bruk i 2006.

For mer informasjon om produkter og tjenester, vennligst kontakt:
Fredrik Tidemand Jensen
Salg & Teknisk – Forsvarsindustri
Tlf.: + 47 970 06 823
E-post: fredrik.t.jensen@john-dahle.no
Nicolai Hardy
Salg & Teknisk Forsvarsindustri
Tlf.: +47 901 27 800
E-post: nicolai.hardy@john-dahle.no

 
.