Strømpriser nå og dagens Strømpriser time for time | minspotpris.noMinSpotpris

Etiske retningslinjer

Bilde av folk som klatrer
John Dahle Skipshandel AS er en organisasjon som ønsker å være kjent for våre gode verdier og fokus på bærekraftig drift. Med disse retningslinjene ønsker vi å sikre at verdiene videreføres til våre leverandører og partnere, slik at vi kan sikre at alle ansatte i vår leverandørkjede blir behandlet med respekt, verdighet og gode arbeidsforhold.
Vi ønsker å sikre at leverandørene vi samarbeider med opererer i samsvar med internasjonalt anerkjente minimumsstandarder for menneskerettigheter, arbeidskraft og antikorrupsjon.

John Dahle Skipshandel AS følger prinsippene i disse retningslinjene og forventer det samme av sine leverandører. Der det er forskjeller mellom vilkårene i disse retningslinjene og nasjonale lover eller andre gjeldende standarder, skal leverandøren alltid overholde de høyere eller strengere kravene.

Du kan lese hele dokumentet her
Les vår redgjørelse etter åpenhetsloven for 2022 her

 
.